Mål for Glud Skole:
 
-         at forbedre undervisningsmiljøet, specielt med focus på tryghed og trivsel
-         at styrke fagligheden og kreativiteten
-         at arbejde med den anerkendende tilgang som overordnet princip
 
 
Mål for undervisning:
 
-         at planlægningen giver mulighed for den individuelle undervisning
-         at undervisningens mål er synlige for den enkelte elev
-         at elevplaner og evaluering bruges til at optimere indlæringen for den enkelte
 
Mål for SFO
 
-         børnene skal lære at mestre deres frie tid
-         at styrke samarbejdet med børnehaver, skole og forældre
 
Mål for de fysiske rammer
 
-         hele tiden at udvikle de fysiske rammer for opnåelse af den optimale læring
-         at skabe gode rammer for et trygt og kreativt læringsmiljø
-         at omgivelserne visuelt stimulerer til trivsel
 
Mål for forældresamarbejdet
 
-         samarbejdet skal bygge på en gensidig forståelse og et ligeværdigt forhold
-         samarbejdet handler om, at skabe bedst mulige rammer for det enkelte barn og den enkelte klasse